Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: LOGO
Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: teknokent-900x450
 

 

 

 


III. ePazarlama Çalıştayı

Pamukkale Üniversitesi İİBF İşletme ve YBS bölümlerinin düzenlediği ve Pamukkale Teknokent A.Ş.’nin desteklediği III.ePazarlama Çalıştayı’na, İTÜ, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri davetli konuşmacı olarak katılacaktır. Her yıl olduğu gibi bu sene de çalıştayda dinleyici/katılımcılara sertifika verilecektir. Aşağıdaki ilişime (link) kullanarak İnternet üzerinden kaydınızı yapabilirsiniz. Çalıştaya katılım ücretsizdir; ancak salon kapasitesi kısıtlı olduğundan en kısa sürede kaydınızı yapmanız önerilir.

http://goo.gl/dqYzH0

Not: Verilen ilişim üzerinden kayıtta problem olması durumda bize e-posta (selcukburak@hasiloglu.com) gönderirseniz elektronik ortamdaki kayıt formunu sizi ulaştırabiliriz.

 

Tarih   : 5 Haziran 2014

Yer      : Pamukkale Üniversitesi Teknokent Konferans Salonu Kınıklı Denizli

 

PROGRAM

Çalıştayın sabah oturumu özellikle bilişim sektörü işletmeleri, akademisyenler ve lisansüstü öğrencilere yöneliktir. Markalaşma ve ticarileşme temalı öğlenden sonraki oturum ise büyümeyi hedefleyen tüm işletmelere hitap etmektedir.

09:30-10:00    Çalıştaya Kayıt ve Açılış

10:00-12:00    Akademik Oturum-I: E-Pazarlama

Konular     : Online satınalama davranışı, dijital pazarlama ve CRM, tıklama davranışlarına dayalı e-pazarlama, pazarlamada büyük veri, ağ güvenliği ve güvenli bulut bilişim

Hedef Kitle            : Bilişim sektörü işletmeleri, bilişim teknolojilerini yoğun kullanan işletmeler, akademisyenler ve lisansüstü öğrenciler

Konuşmacılar:

Prof.Dr. Nimet UYAR, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Aslıhan NASIR, Boğaziçi Üniversitesi

Doç.Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU, Pamukkale Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. A. Onur DURAHİM, Boğaziçi Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYGÖREN, İstanbul Teknik Üniversitesi

 

12:00-13:00    Akademik Oturum-II: Lisansüstü Çalışmalar

Oturum Danışmanları:

Prof.Dr. Cengiz YILMAZ, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Nimet UYAR, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Aslıhan NASIR, Boğaziçi Üniversitesi

Prof.Dr. Şebnem BURNAZ, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Ahmet BARDAKCI, Pamukkale Üniversitesi

Prof.Dr. Süleyman BARUTCU, Pamukkale Üniversitesi

Doç.Dr. Duygu KOÇOĞLU, Pamukkale Üniversitesi

Doç.Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU, Pamukkale Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. A. Onur DURAHİM, Boğaziçi Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYGÖREN, İstanbul Teknik Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir YALDIR, Pamukkale Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. İbrahim AKSEL, Pamukkale Üniversitesi

 

13:00-14:00    Öğlen Arası

14:00-16:00    Sektöre Yönelik Oturum: Markalaşma ve Ticarileşme

Konular     : Yeni ürünlerin piyasaya girişi ve ticarileşme,  marka elemanları, marka imajı ve konumlandırma, markalaşmanın avantajları önündeki engeller ve nasıl aşılabileceği, marka genişleme stratejileri, marka ederi

Hedef Kitle            : Denizli tekstil sanayi işletmeleri, bilişim sektörü işletmeleri, büyümeyi hedefleyen işletmeler, akademisyenler ve lisansüstü öğrenciler

Konuşmacılar:

Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYGÖREN, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Şebnem BURNAZ, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Aslıhan NASIR, Boğaziçi Üniversitesi

Prof.Dr. Nimet UYAR, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Cengiz YILMAZ, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

16:00-16:30 Kapanış Oturumu

Genel Değerlendirme

Katılımcı/Dinleyici Sertifika Töreni

 

 

İletişim           :  Doç.Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU

   0258 2962705

   selcukburak@hasiloglu.com

   http://ybs.pau.edu.tr